Akkordstatistik

Statistik for afsluttede akkorder

Har du oplysninger om en afsluttet akkord, som du enten har været akkordindehaver på eller blot har deltaget i, kan oplysningerne indgå i statistikken, når du følger linket på siden til Mit DEF. Du skal logge ind med NemID eller pinkode (skal bestilles).

Udfyld de felter, du har oplysninger til. Er der oplysninger, du ikke har, undlader du blot at svare.

Det vigtigste er, at forbundet får kendskab til en afsluttet akkord. Så vil vi efterfølgende indhente de manglende oplysninger.

Statistik for afsluttede akkorder

EBA statistik for afsluttede akkorder

Derfor bør du oplyse om en afsluttet akkord

Det er til stor gavn for dine kolleger, at de kan se i en statistik, hvad der kan forventes at blive udbetalt på akkordarbejde. Det vil desuden medvirke til at overbevise kolleger om, at det kan betale sig at arbejde på akkord eller rettere – det ikke kan betale sig at lade være.

Ved akkordarbejde er du garanteret en betaling, der mindst svarer til din personlige timeløn – dog maks. 1,5 gange Elektrikeroverenskomstens minimumssats.

Af hensyn til vedligeholdelse af Priskuranten er det vigtigt, at forbundet får kendskab til så mange og forskelligartede akkorder som muligt. Vi opfordrer dig derfor til at hjælpe med denne indsats ved at indsende dine oplysninger. Selv om du kun har begrænsede oplysninger, kan de være nyttige for afdelinger, der selv vil søge kontakt til akkordindehaveren i den pågældende akkordsag.